Điểm a Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP

0934 069 013

Điểm a Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP

Điểm a Khoản 5 Điều 21

Loại phương tiện : Ô tô

Nội dung chi tiết :

Người điều khiển xe mô tô không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa

Mức phạt : Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng

Các quy định vi phạm liên quan :

Không có Giấy phép lái xe, bằng giả, bằng tẩy xóa
Người điều khiển xe mô tô không có bằng lái hoặc bằng giả

 

Comments

comments

Xem Thêm

câu 47 Những trường hợp nào ghi ở dưới đây không được đi vào đường cao tốc trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc quản lý, bảo trì đường cao tốc?

47/ Những trường hợp nào ghi ở dưới đây không được đi vào đường cao …

câu 151 Khi muốn chuyển hướng, người lái xe phải thực hiện như thế nào?

151/ Khi muốn chuyển hướng, người lái xe phải thực hiện như thế nào? 1 …