+84932772021

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

1.1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 1.3 của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Sở GTVT.

– Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì thông báo thời gian tập huấn.

– Bước 3: Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn và cấp giấy chứng nhận.

– Bước 4: Trả kết quả.

1.2. Cách thức thực hiện:

– Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Phòng Quản lý Đào tạo và Sát hạch – Sở GTVT.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
1.3.1. Thành phần hồ sơ:

a)    Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 15a Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT;

b)    Giấy phép lái xe (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

c)     Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng cấp tương đương trở lên (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

d)    Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

e)     Chứng chỉ sư phạm (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

f)      02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm nền ảnh màu xanh, kiểu chứng minh nhân dân.

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết:

a) Thời gian tập huấn: Tổ chức tập huấn đột xuất hoặc theo kế hoạch.

b) Cấp giấy chứng nhận: 03 ngày kể từ ngày đạt kết quả tập huấn.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.

          1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

          1.8. Lệ phí: Không có.
          1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

– Đơn đề nghị tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

          1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

– Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt;
– Có đủ sức khỏe theo quy định;
– Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

          1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Comments

comments

Enter your keyword

Chat Zalo Tư Vấn
ĐĂNG KÝ