+84932772021

Thủ tục Cấp Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

3.1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 3.3 của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Sở GTVT.

– Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì thông báo thời gian kiểm tra.

– Bước 3: Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra và cấp giấy phép.

– Bước 4: Trả kết quả.

3.2. Cách thức thực hiện:

– Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Phòng Quản lý Đào tạo và Sát hạch – Sở GTVT.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
3.3.1. Thành phần hồ sơ:
a) Đối với trường hợp cấp mới:

– Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT;

– Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề có chức năng đào tạo lái xe của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực);

– Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao chụp);

– Giấy đăng ký xe của xe tập lái đối với các hạng A1, A2, A3, A4 (bản sao chụp).

b) Đối với trường hợp cấp lại:

– Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT;

– Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao chụp);

– Giấy đăng ký xe của xe tập lái đối với các hạng A1, A2, A3, A4 (bản sao chụp).

3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

          3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.

          3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

          3.8. Lệ phí: Không có.
          3.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

– Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe.

          3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          – Theo qui định tại điều 4 và điều 5 của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT.

          3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

         – Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Comments

comments

Enter your keyword

Chat Zalo Tư Vấn
ĐĂNG KÝ