Uncategorized

0934 069 013

Uncategorized

LỊCH THI BẰNG LÁI XE MÁY NĂM 2016 THÁNG NGÀY THI GIỜ THI THÁNG 07 2016 T7 09/07/2016 Sáng 7 giờ CN 10/07/2016 Sáng 7 giờ T7 16/07/2016 Sáng 7 giờ T7 23/07/2016 Sáng 7 giờ T7 30/07/2016 Sáng 7 giờ T7 06/07/2016 Sáng 7 giờ T7 20/07/2016 Chiều 1 giờ T7 27/07/2016 Sáng 7 giờ

Xem Tiếp

câu 12 : Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi như thế nào?

12/ Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi như thế nào? 1- Cho xe đi trên bất kỳ làn đường nào; khi cần thiết phải chuyển làn đường, người lái xe phải có đèn tín hiệu báo trước …

Xem Tiếp

câu 200 Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào dưới đây?

200/ Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào dưới đây? 1 – Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải bật đèn; xe thô sơ phải bật đèn hoặc có vật phát sáng báo hiệu; chỉ …

Xem Tiếp

câu 47 Những trường hợp nào ghi ở dưới đây không được đi vào đường cao tốc trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc quản lý, bảo trì đường cao tốc?

47/ Những trường hợp nào ghi ở dưới đây không được đi vào đường cao tốc trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc quản lý, bảo trì đường cao tốc? 1 – Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy và xe ô tô. 2 – Xe môtô và xe máy chuyên dùng có tốc độ …

Xem Tiếp