+84932772021

vi phạm biển báo hiệu

Nội dung: không chấp hành hiệu lệnh, không chấp hành biển báo hiệu, không chấp hành vạch kẻ đường bị phạt bao nhiêu, lỗi

Loại phương tiện: Xe Máy

Mức phạt: Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng

Nội dung chi tiết:

Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm đ, Điểm h Khoản 2; Điểm c, Điểm đ, Điểm h, Điểm o Khoản 3; Điểm c, Điểm d, Điểm e, Điểm g, Điểm i Khoản 4; Điểm a, Điểm c, Điểm d Khoản 5; Điểm đ Khoản 6; Điểm d Khoản 7 Điều này;

Theo quy định tại: Điểm a Khoản 1 Điều 6 d Nghị định số 171/2013/NĐ-CP

 

Comments

comments

Enter your keyword

Chat Zalo Tư Vấn
ĐĂNG KÝ